Veselé vianoce a úspešný rok 2016

18.12.2015 14:13

Úspešný a stabilný rok
2016, radostné a pokojné Vianoce,

zdravie, šťastie, lásku

a veľa smiechu ...

... a celý svet nech sa
smeje s Vami !

Len to najlepšie všetkým priateľom a obchodným partnerom zo srdca želá

Marek B a l u š k a

Kontakt:

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

preklady anglicky.nemecky.slovensky

Brezová 423/7

927 01 Šaľa

M: 0903 / 713 494

marek.baluska@gmail.com