S vďakou vykonávame prekladateľské služby z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka a všetkým našim partnerom želáme príjemné vianočné sviatky a veľa úspechov v roku 2015

19.12.2014 18:33

Ďakujeme našim priateľom, obchodným partnerom a odberateľom. Vďaka Vám sme mohli v roku 2014 zabezpečiť anglické a nemecké preklady pre niekoľko desiatok zákazníkov a preložili sme viac ako 1700 strán textov v rôznych jazykových kombináciách.

Všetkým našim partnerom želáme úspešný nový rok 2015, veľa zdravia, šťastia, úspechov a priateľov, ktorí Vám veria, utešia Vás, rozosmejú Vás, pomôžu Vám, zastanú sa Vás a majú Vás radi. Aj v ďalšom roku radi pomôžeme v medzinárodnej komunikácii pri vykonávaní prekladov z/do anglického, nemeckého a slovenského jazyka.

Ďakujeme!

Marek Baluška

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

anglicky . nemecky . slovensky

M: 0903 / 713 494