Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivo

24.01.2017 18:33

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivo


Kvalitné predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykov sú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkam zákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako 1400 strán prekladov z a do anglického a
nemeckého jazyka z rôznych oblastí. Technické manuály, obchodné dokumenty,
osobné a personálne dokumenty, či iné preklady z nasledujúcich oblastí:
strojárstvo, stavebníctvo, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, medicína, zmluvy,
marketing, chémia, personalistika, bezečnosť práce, energetika, automobilizmus,
ekonomika, webstránky a iné podľa požiadaviek zákazníkov.