Preklady z a do anglického a nemeckého jazyka sú tvorivá aktivita

10.10.2012 09:18

Preto im vždy venujeme náležitú pozornosť. Aj pre Vás vytvoríme kvaliný preklad

z/do  anglického, nemeckého a slovenského jazyka vo všetkých kombináciách, čo je pre nás hlavnou oblasťou podnikania.

Radi pomôžeme s prekladmi:

-obchodnej korešpondencie, firemných materiálov, textov webstránok,

-technickej dokumentácie, technických manuálov, obchodných zmlúv,

-reklamných článkov, PR článkov, kníh, brožúr, bulletinov, smerníc

-a iných publikácií a textov podľa Vašich konkrétnych potrieb.

Materiály Vám vieme dodať osobne, poštou a elektronicky v rôznych

formátoch podľa Vašich požiadaviek pre programy Word, Excell, Access,

Power Point, Corel Draw, Adobe Photoshop, Acrobat Reader a iných podľa

dohody.  Z CAT nástrojov môžeme používať SDL Trados Studio 2011.

Cena za 1 normostranu (NS) je: od 9 Euro za 1 Normostranu. ( 1NS = 1800 znakov vrátane medzier)

Venujeme sa výradne prekladom.

KONTAKT:

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

anglicky . nemecky . slovensky

Brezová 7, 927 00 Šaľa (Slovenská republika)

M: 0903 / 713 494

E: marek.baluska@gmail.com

Skype: marekbaluska

IČO: 46 661 115

DIČ: 1048035043

Neplatiteľ DPH