Preklady vykonávame odborne a profesionálne

05.10.2012 16:17

Máme na to vytvorené ideálne podmienky, pretože sa venujeme výhradne profesionálnej prekladateľkej činnosti. Anglický a nemecký jazyk sú našim výhradným prekladateľským zameraním a vieme preto vyhotoviť včasný a kvalitný preklad vo všetkých oblastiach v anglickom a nemeckom jazyku, alebo v ich kombinácii.

 

Radi Vámn pomôžeme s prekladmi:

-obchodnej korešpondencie, firemných materiálov, textov webstránok,

-technickej dokumentácie, technických manuálov, obchodných zmlúv,

-reklamných článkov, PR článkov, kníh, brožúr, bulletinov, smerníc

-a iných publikácií a textov podľa Vašich konkrétnych potrieb.

 

Materiály vieme dodať osobne, poštou a elektronicky v rôznych

formátoch podľa Vašich požiadaviek pre programy Word, Excell, Access,

Power Point, Corel Draw, Adobe Photoshop, Acrobat Reader a iných podľa

dohody.  Z CAT nástrojov môžem používať SDL Trados Studio 2011.

 

Cena za 1 normostranu (NS) je:

-od 9 Euro

1 NS = 1800 znakov vrátane medzier

 

Kontakt:

KONTAKT:

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

anglicky . nemecky . slovensky

Brezová 7, 927 00 Šaľa (Slovenská republika)

M: 0903 / 713 494

E: marek.baluska@gmail.com

Skype: marekbaluska

IČO: 46 661 115

DIČ: 1048035043

Neplatiteľ DPH

www.preklady-endesk.sk