Preklady ENDESK - všetkým želáme krásne vianoce a pohodový rok 2013

21.12.2012 23:01

Ďakujeme všetkým našim partnerom za spoluprácu a priateľom za podporu v roku 2012 a želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov

a pohodový rok 2013.

 

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

anglicky.nemecky.slovensky

Brezová 423/7

927 01 Šaľa

M: 0903/713 494