Preklady anglického a nemeckého jazyka rýchlo naceníma aj v pdf

05.03.2016 22:56

Preklady anglického a nemeckého
jazyka rýchlo naceníme aj v pfd formáte

Každý rok prekladáme viac ako 1400 strán rôznych textov z/do
anglického a nemeckého a slovenského jazyka v oblasti technických manuálov,
obchodných zmlúv, webstránok, medicíny, farmácie, stavebníctva, personalistiky a
iných textov podľa Vašich konkrétnych potrieb, kde nie je potrebná "pečiatka
úradného (súdneho) prekladateľa".

Vieme rýchlo naceniť aj dokumenty, ktoré sú vo formáte
pdf a iných formátoch a dodržať približný grafický vzhľad originálu.

Cena za 1 normostranu (NS) je od 9 Euro. 1 NS je 1800
znakov vrátane medzier.

Materiály Vám vieme dodať elektronicky, či poštou v
rôznych formátoch podľa Vašich požiadaviek hlavne pre programy Word, Excell, Power
Point, pdf a iných podľa dohody.  Z CAT
nástrojov pracujeme s profesionálnym balíkom SDL Trados Studio 2011.

Na Vaše dopyty sa teší

Ing. Marek Baluška, PhD.

KONTAKT:

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

Preklady  - anglicky . nemecky .
slovensky

tlmočenie na výstavách v zahraničí

Brezová 7, 927 00 Šaľa (Slovenská republika)

M: 0903 / 713 494

E: marek.baluska@gmail.com