Čo by ste mali vedieť o prekladoch

22.06.2012 10:48

 

Informácie o prekladoch dodávaných Preklady Endesk

Ako si môžete objednať preklad?

Preklad textu si môžete objednať poštou, telefonicky, e-mailom, alebo osobne.

Ako doručíte Váš text na preklad?

Doručenie textov je možné poštou, osobne, alebo e-mailom.

Ako obdržíte dodanie prekladu a v akom formáte?

Hotový preklad Vám zašleme poštou, e-mailom alebo si ho môžete prevziať osobne.

Bežné formáty pri zaslaní v elektronickej podobe sú formáty .doc, .xls, .ppt, .pdf, .cdr.

Iné formáty prosím konzultujte s nami osobne, telefonicky, alebo e-mailom.

Z CAT nástrojov používame SDL Trados štúdio a Wordfast.

Expresný termín vyhotovenia prekladu?

Bežný termín dodania prekladu je do 3 dní. Expresný termín znamená dodanie do 24 hodín.

Ako prebieha platba za preklad?

Preklad môžete uhradiť v hotovosti na našej adrese, dobierkou alebo bezhotovostným prevodom  na náš účet.

Ako sa určuje cena prekladu?

Cenu určujeme na základe počtu normostrán preloženého textu. Počet fyzických strán, ktoré ste zaslali na preklad a počet normostrán, ktoré sú podkladom pre úhradu za Váš preklad, sa preto môže líšiť. Za  normostranu sa považuje 1800 znakov vrátane medzier. Zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat úderov. Počet znakov určujeme v programe MS Word prostredníctvom menu Nástroje – Počet slov – Znakov vrátane medzier.

Čo znamená oficiálny preklad (overený preklad, preklad s pečiatkou súdneho tlmočníka, úradný preklad)? *

Overený preklad vyžaduje zviazanie s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu alebo priamo s originálom. Preklad je s originálom alebo s overenou kópiou zviazaný červeno-modro-bielou stužkou a označený pečiatkou súdneho prekladateľa. Cena za takýto preklad je značne vyššia.

Aký je rozdiel medzi notárskym a súdnym overením?

Notárske overenie potvrdzuje, že kópia bola vyhotovená z originálu a teda súhlasí s originálom. Súdne overenie potvrdzuje, že preklad do cieľového jazyka súhlasí s textom originálneho dokumentu. Notársky overená kópia dokumentu vyžaduje dodanie originálu dokumentu.

*Upozornenie*

V prípade, že Vaše právne dokumenty potrebujete na úkony, ktoré vyžadujú súdneho prekladateľa, notárske overenie, alebo znalecký posudok s pečiatkou, obráťte sa prosím na súdnych prekladateľov, notárov a znalcov priamo, nakoľko takéto služby v súčasnosti neposkytujeme.