Chceme aj naďalej robiť kvalitné anglické a nemecké preklady

02.03.2013 00:00

Chceme pokračovať v našom poslaní a poskytovať aj naďalej kvalitné prekladateľské služby z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka. V minulom roku sme našimi kvalitnými prekladmi pomohli viac ako 40 subjektom a dodali našim zákazníkom viac ako 1400 strán textov, preložených do anglického, nemeckého, alebo slovenského jazyka. Všetkým za prejavenú dôveru ďakujeme. Sme pripravení aj naďalej úspešne pomáhať s  prekladmi

obchodnej korešpondencie, firemných materiálov, textov webstránok, technickej dokumentácie, technických manuálov, obchodných zmlúv,

reklamných článkov, PR článkov, kníh, brožúr, bulletinov, smerníc, medicíny a iných publikácií a textov podľa konkrétnych potrieb našich zákazníkov.

Preklady  vieme dodať osobne, poštou a elektronicky v rôznych formátoch podľa Vašich požiadaviek pre programy Word, Excell, Access,

Power Point, Corel Draw, Adobe Photoshop, Acrobat Reader a iných podľa dohody.  Z CAT nástrojov môžem používať SDL Trados Studio 2011.

 

KONTAKT:

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

preklady textov - anglicky . nemecky . slovensky

Brezová 7, 927 00 Šaľa (Slovenská republika)

M: 0903 / 713 494

E: marek.baluska@gmail.com